Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://emmanouilfragkos.gr/ 

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου https://emmanouilfragkos.gr/ του Ευρωβουλευτού Εμμανουήλ Φράγκου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων, οι οποίοι ισχύουν από την πρώτη επίσκεψη σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου https://emmanouilfragkos.gr/ διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016. Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του δικτυακού τόπου, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό την ενημέρωση ή την επικοινωνία. Οι όροι του παρόντος έχουν εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο κινητό ή/και σταθερό, email. Ο χρήστης δύναται να επισκεφθεί το δικτυακό τόπο χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Αν ο χρήστης επιλέξει να υποβάλει προσωπικά δεδομένα του, έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί και να διορθώσει, ή και να διαγράψει τα δεδομένα αυτά οιαδήποτε στιγμή. Εάν ο χρήστης επιλέξει συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχει τη δυνατότητα να διακόψει την εγγραφή του οιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσει να διακόψει την εγγραφή από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, το πολιτικό γραφείο θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα του χρήστη να απομακρυνθούν άμεσα. Ο διαδικτυακός τόπος δεν θα διαθέσει πρός πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του δικτυακού τόπου του σε τρίτους, που δε συνδέονται με το πολιτικό γραφείο, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζεται για στατιστικούς λόγους το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης. Το πολιτικό γραφείο χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Το πολιτικό γραφείο διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, απορίες, διευκρινίσεις, καθώς και για ενημέρωση πορείας αιτήματος που έχει υποβληθεί στο δικτυακό τόπο, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310555302 ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emmanouilfragkos.gr/ μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.