Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Θέμα: Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας (κατατέθηκε γραπτώς):

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να λάβει υπόψιν της την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη διοίκηση. Επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρώπη του μέλλοντος πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνει μια Χριστιανική Ευρώπη.

Πρέπει να παύσουμε να εθελοτυφλούμε στα κρίσιμα ζητήματα. Η μαζική λαθρομετανάστευση, που αλλοιώνει την ευρωπαϊκή ομοιογένεια και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, εάν αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε: μια Ευρώπη με ισχυρή γεωπολιτική θέση και ενεργό ρόλο στη διεθνή σκακιέρα· μια Ευρώπη που θα ηγείται στο παγκόσμιο εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα· μια Ευρώπη των πολιτών, που θα είναι σε θέση να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα από έκνομες ενέργειες τρίτων κρατών· μια Ευρώπη με περισσότερη δημοκρατία και με μεγαλύτερη αυτονομία των μελών της, και όχι μια συγκεντρωτική και ολιγαρχική Ένωση. Εμείς αυτήν την Ευρώπη θέλουμε και γι’ αυτήν την Ευρώπη θα αγωνιστούμε.

Κοινοποίηση: