Υπερψήφιση της πρότασης την Ε.Ε. για απλοποίηση της ΚΑΠ.

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Εμμανουήλ Φράγκος (Φραγκούλης), υπερψήφισε την πρόταση τροποποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Ένα χρόνο μετά την έναρξη της εφαρμογής της ΚΑΠ 2023-2027, η οποία είχε ως εμφανή προτεραιότητα τη λεγόμενη «πράσινη αρχιτεκτονική» και έθετε σε δεύτερη μοίρα τους αγρότες της Ευρώπης, οι έντονες κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων αγροτών και οι αντιδράσεις των παραδοσιακών συντηρητικών δυνάμεων οδήγησαν την Ε.Ε. να την αναθεωρήσει και μάλιστα με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος.
Παρά το γεγονός ότι η απλοποίηση αυτή της ΚΑΠ απέχει από τις προτάσεις της Ε.Λ. για την Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική και συνεχίζει να διαθέτει μεγάλο μέρος των πόρων της για την «πράσινη ανάπτυξη», ο Ευρωβουλευτής της Ε.Λ. Εμμανουήλ Φράγκος την υπερψήφισε για τους εξής λόγους:

  • Οι GAEC (Καλές Γεωργικές Περιβαλλοντολογικές Συνθήκες) 6 (κάλυψη εδάφους σε περιόδους κρίσης) ,7 (Αμειψισπορά) & 8 (Οικολογικά σχήματα) απλουστεύονται και δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα Κράτη Μέλη και τους αγρότες.
  • Οι γεωργοί μικρών εκτάσεων κάτω από 100 στρέμματα ( πλειοψηφία Ελλήνων γεωργών) εξαιρούνται από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των όρων της ΚΑΠ.
  • Σε περίπτωση καταψήφισης, ισχύει η προηγούμενη και ως εκ τούτου θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και πολύπλοκο για μεγάλη μερίδα αγροτών να επωφεληθεί από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ. Δε θα μπορούσε, λοιπόν, να καταψηφιστεί μία πρόταση που ως αποτέλεσμα έχει την άμεση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.
  • Τα Κράτη Μέλη μπορούν να αναθεωρούν συχνότερα την ΚΑΠ (2 φορές ετησίως αντί για 1).Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ από την Ελληνική κυβέρνηση σε ένα σχέδιο που θα εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα των Ελλήνων γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων, στηρίζοντας ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα.
  • Επιπλέον τα Κράτη Μέλη μπορούν να αποφασίσουν αν τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν αναδρομικά από το 2024, επομένως θεωρείται κρίσιμο αυτές οι αλλαγές να εφαρμοσθούν από το 2024 από την Ελληνική κυβέρνηση, καθώς είναι σημαντικές για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Κοινοποίηση: