Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022

Θέμα: Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ – Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα – Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα – Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές – Κοινοποίηση στο πλαίσιο του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (σύστημα CORSIA)

Η ομιλία του Ευρωβουλευτή

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Κύριε Πρόεδρε,

σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα έχει 37% ανεργία στους νέους. Αυτό συναρτάται με το ακριβότερο κόστος μεγαβατώρας στην Ευρώπη, κόστος που μειώνει την παραγωγή, μετακυλίεται σε ακριβότερα αγαθά και πιέζει προφανώς τους μισθούς. Η πρόκληση ανεργίας και η χορήγηση επιδομάτων αποτελούν μια σύγχρονη μορφή υποδούλωσης. Με την προκαλούμενη ενεργειακή φτώχεια χάνουμε μία ακόμα γενιά.

Θεωρούμε τη μείωση της ανεργίας ως στρατηγικό πολιτικό στόχο. Με αυτοσεβασμό οφείλουμε να επιδεικνύουμε προσαρμοστικότητα στα δεδομένα. Ο κορονοϊός και οι νέες ανατροπές στις αλυσίδες ανεφοδιασμού θα έπρεπε να αποτελούν ικανό παράγοντα γενναίων αναπροσαρμογών των περαιτέρω σχεδιασμών.

Η μη προσαρμογή πολιτικής στη σώρευση προβλημάτων είναι ίδιον εμμονής και σίγουρα δεν περιποιεί την τιμή της Ευρώπης. Προσεγγίζει δε την κοινωνική αναλγησία. Συνήθως η σπουδή στην πολιτική κρύβει κάτι άλλο από πίσω. Χιλιάδες πολίτες ζουν από τα λιγνιτωρυχεία και τα οικοσυστήματα τους. Απαιτείται σαφώς σταδιακότερη απεξάρτηση και ένας στόχος κοινωνικά πιο ευαίσθητος από το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2025.

Κοινοποίηση: