Με καταστροφές τουλάχιστον 3,3 δις στη Θεσσαλία, μόλις 145,1 εκατ ευρώ υπό εξέταση από την Ελληνική κυβέρνηση, ενημερώνει η Κομισιόν

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος (Φραγκούλης), κατόπιν ερώτησης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε αποκαλυπτική απάντηση.

Μόλις δύο έργα εξετάζονται προς υλοποίηση και έχουν γνωστοποιηθεί στην Κομισιόν: Ένα με προϋπολογισμό 116,1 εκατ. EUR (SA.109588) και ένα άλλο με προϋπολογισμό 29 εκατ. EUR (SA.109592).

Το μέγεθος των εγκεκριμένων προγραμμάτων στήριξης από την κυβέρνηση είναι ελάχιστο, αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο το μέγεθος των καταστροφών έχει υπολογιστεί μεταξύ 3,3-10 δις ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έχει εγκρίνει καθεστώς για άμεσες χορηγίες ως 200.000 ευρώ ανά αγρότη, αν και η Ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία.

Τέλος, η Κομισιόν βρίσκει υλοποιήσιμη την πρόταση του ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκου για φορολογική απαλλαγή των αγροτικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, ώστε να επανεκκινήσει η αγροτική δραστηριότητα το γρηγορότερο δυνατό.

 

* επισυνάπτονται η Επιστολή προς τον Επίτροπό Αγροτικής Ανάπτυξης και η απάντηση του.

Κοινοποίηση: